Deze cursus is gekoppeld aan de voorstelling "Alles in de wind" (zie agenda).
De eerste try-out was op donderdag 23 februari 2006 in 'de Drie Koningen', Driekoningendwarsstraat 30 in Arnhem. 026-3513185
In deze autobiografische solo-voorstelling komen allerlei thema's voorbij, waaronder de vele rollen die je in een mensenleven speelt.
In de cursus kunnen deelnemers hun eigen thema(s) inbrengen om daar vervolgens mee aan de slag te gaan.
De uitdaging is om van je eigen verhaal een monoloog(je) temaken en die in en voor de groep te durven uitspreken en spelen.

De krekel was zo nieuwsgierig naar wat hij eigenlijk voelde, ergens binnenin zich, dat hij zich binnenstebuiten keerde om daar achter te komen. "Kunnen jullie mijn gevoel zien?" vroeg hij, "het moet dáár ergens zitten!" "Tja", zei de mier 'het ziet er eigenaardig uit, het lijkt nergens op."
"Maar misschien is dat mijn gevoel wel!" zei de stem binnenin de binnenstebuitengekeerde krekel.
 
In ons dagelijks leven verstoppen we veel van onszelf achter een masker en laten we vaak alleen zien wat 'toonbaar' of 'behoorlijk' is, maar als we toneelspelen gooien we alle maskers af en durven we ook onze 'onbehoorlijke' kant te tonen en onze emoties. We kunnen eindelijk eens onaangenaam, onredelijk en waanzinnig zijn en meestal wordt dat nog leuk gevonden ook. Een prachtige manier om te leren aanvaarden dat alles er mag zijn… Alle taboes verdwijnen… het is immers maar 'gespeeld'.
 
We laten het woord 'toneel' weg - want dat verwijst naar een podium - en houden 'spelen' over.

Spelen is niet leren acteren, maar leren inspelen op wat zich in het moment voordoet… openstaan voor en overgave aan het NU.

Spelen gaat over onthullen, niet om verhullen.

Spelen is lachen en huilen, is los komen van de grond.

Ik wil alles aanvaarden,
niets uitgezonderd.
Ik ben het immers, vriend,
die buiten staat te wachten
om mijzelf te ontvangen.
Rabindranath Tagore

Onszelf aanvaarden zonder oordeel is één van de moeilijkste dingen en tegelijk de sleutel tot volledig 'zijn'.

On deze cursus leren we spelenderwijs onszelf en onze 'draken'in het licht te zetten en met humor te kijken naar wat ons ervan weerhoudt om 'onverbloemd' te zijn.

Spelen is steeds opnieuw durven en zichtbaar maken wat er NU is. Dat brengt inzicht in jezelf. in je emoties, in je creativiteit. En omdat iedereen dat doet is het veilig ... én bevrijdend ... én ontroerend ...

Je leert de schoonheid te zien van het unieke in jezelf en in de ander.

'Ik ben er niet op uit om mensen maskers te laten opzetten. Integendeel ... ik wil juist onderzoeken wat er achter ons dagelijks masker verborgen zit, met de bedoeling dat bloot te leggen ... de echtheid op te delven.'

Cursus monologen
Cursus
Cursus